Hoppa till huvudinnehåll

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling

Har du frågor?

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt nedan kan du kontakta Plan b kundkontakt via e-post
» info@planbbevakning.se

Plan b och den personliga integriteten

Den personliga integriteten är viktig för oss på Plan b och vi ansvarar för den personliga informationen som våra medlemmar och andra förser oss med. Denna integritetspolicy beskriver hur Plan b behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter. Plan b Bevakning AB, org nr 5556768-5127, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Integritetspolicy

För vem gäller denna integritetspolicy?

Denna policy gäller för anställd, kund, deltagare i nätverk eller utbildning, konsult, samarbetspartner och besökare. Den gäller även användandet av våra tjänster. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, foto eller ett telefonnummer.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vårt främsta syfte med personuppgifterna som vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra kunder, men vi samlar också in uppgifter även från dig som i nuläget inte är kund hos oss men som valt att prenumerera på våra nyhetsbrev eller delta på våra seminarier. Plan b arbetar mycket med påverkansarbete och vi samlar in personuppgifter på personer relevanta för de frågor som vi driver. Som personuppgiftsansvarig har Plan b ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

Så skyddar Plan b dina uppgifter

Plan b skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. De personuppgifter som finns på papper i pärmar och dylikt förvaras i låsta skåp.

Så samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från våra medlemsföretag för att ge en god service inom ramen för medlemskapet i Plan b. Vi samlar också in personuppgifter om kunder till våra tjänster inom exempelvis nätverk och utbildningar. När du går på ett event eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter till oss så önskar vi ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Det här använder vi dina uppgifter till

Plan b har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Alternativt om du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Det kan också vara så att vi behöver behandla dina uppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Plan b behöva ditt samtycke för att få behandla dina uppgifter. I dessa fall kommer du att få klar och tydlig information om vad det är du samtycker till.

Vi kan använda dina uppgifter till bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service:

 • Vid deltagande i utbildningar
 • För administration av skiljeförfaranden och deponeringstjänster
 • Externa konferenser

För att ge dig relevant information och erbjudanden:

 • Utskick av nyhetsbrev med anledning av din arbetsgivares medlemskap i Plan b
 • Utskick av nyhetsbrev som du själv aktivt valt att prenumerera på
 • Utksick kring vårt tjänsteutbud till dig som tidgare köpt en tjänst

De här kan se dina personuppgifter

Dina personuppgifter används av Plan b och de företag som agerar som personuppgiftsbiträden för Plan b. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

 • Som registrerad hos Plan b har du följande rättigheter:
 • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
 • Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar: uppgifterna behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för
 • Om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket
 • Om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Cookies

Plan b webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik och för att förbättra upplevelsen för användaren. Det kan exempelvis handla om ett val du gör på vår webbplats sparas.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera och finns tillgängligt här.

Genom Google Analytics använder vi även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie.

Om du önskar att förändra dina inställningar för remarketing eller önskar välja bort cookies som används för intressebaserad annonsering från Google, kan du göra det här.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt ovan kan du kontakta Plan b kundkontakt via e-post
» info@planbbevakning.se